Laravel: генеруємо pdf з html

Laravel: генеруємо pdf з html

Припускаю, що кожен розробник стикається з необхідністю генерувати pdf-файли. Тому пропоную коротко розглянути один з варіантів реалізації даного функціоналу в Laravel.

Версія фреймворку на момент написання статті - 5.7.

Винаходити велосипед не будемо, скористаємося пакетом barryvdh/dompdf.

Інсталяція:

composer require barryvdh/laravel-dompdf

 

Відкриваємо config/app.php і додаємо ServiceProvider в масив провайдерів, заодно в цьому ж файлі додамо аліас:

...
'providers' => [
  /*
   * Package Service Providers...
   */
  Barryvdh\DomPDF\ServiceProvider::class,  
],

...

'aliases' => [
  ...
  'PDF' => Barryvdh\DomPDF\Facade::class,
]

 

Створимо роут для завантаження в routes/web.php:

Route::get('invoices/download', 'InvoiceController@download');

 

і відповідний контролер:

php artisan make:controller InvoiceController

 

Оскільки мета статті показати як генерується pdf, я не буду створювати моделі, а прямо в методі контролера напишу фейкові дані (і то не всі). Код контролера:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use PDF;

class InvoiceController extends Controller
{
  public function download()
  {
    $products = [
      ['title' => 'Product 1', 'price' => 10.99, 'quantity' => 1, 'totals' => 10.99],
      ['title' => 'Product 2', 'price' => 14.99, 'quantity' => 2, 'totals' => 29.98],
      ['title' => 'Product 3', 'price' => 500.00, 'quantity' => 1, 'totals' => 500.00],
      ['title' => 'Product 4', 'price' => 6.99, 'quantity' => 3, 'totals' => 20.97],
    ];

    $total = collect($products)->sum('totals');

    $pdf = PDF::loadView('pdf.invoice', compact('products', 'total'));

    return $pdf->download('invoice.pdf');
  }
}

 

Залишилося лише представлення - в директорії views створимо піддиректорію pdf, і в ній файл invoice.blade.php. Однак, тут нас очікує сюрприз - пакет не підтримує зовнішні стилі (принаймні, я не знайшов спосіб змусити його розуміти Bootstrap). В кінцевому підсумку довелося використовувати табличну верстку і прописувати стилі інлайн:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Invoice Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
  <div style="width: 100%; max-width: 960px; margin: auto">
    <table width="100%">
      <tr style="border-bottom: 1px solid #000000">
        <td><h2>Invoice</h2></td>
        <td style="text-align: right"><h3>Order # 12345</h3></td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="padding-bottom: 16px;">
          <strong>Billed To:</strong><br>
          John Smith<br>
          1234 Victory Avenue<br>
          Apt. 5D<br>
          Sunfield, ST 54321
        </td>
        <td style="text-align: right; padding-bottom: 16px;">
          <strong>Shipped To:</strong><br>
          John Smith<br>
          1234 Victory Avenue<br>
          Apt. 5D<br>
          Sunfield, ST 54321
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <strong>Payment Method:</strong><br>
            Visa ending **** 4242<br>
            jsmith@email.com
        </td>
        <td style="text-align: right">
          <strong>Order Date:</strong><br>
          March 7, 2014<br><br>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <h3>Order summary</h3>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="1">
            <thead>
              <tr style="background-color: #eee">
                <th style="text-align: left; padding: 5px 10px;">Item</th>
                <th style="text-align: center; padding: 5px 10px;">Price</strong></th>
                <th style="text-align: center; padding: 5px 10px;">Quantity</th>
                <th style="text-align: right; padding: 5px 10px;">Totals</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              @foreach ($products as $product)
                <tr>
                  <td style="text-align: left; padding: 5px 10px;">{{ $product['title'] }}</td>
                  <td style="text-align: center; padding: 5px 10px;">{{ $product['price'] }}</td>
                  <td style="text-align: center; padding: 5px 10px;">{{ $product['quantity'] }}</td>
                  <td style="text-align: right; padding: 5px 10px;">{{ $product['totals'] }}</td>
                </tr>
              @endforeach
              <tr>
                <td colspan="2"></td>
                <td style="text-align: center; padding: 5px 10px;"><strong>Totals</strong></td>
                <td style="text-align: right; padding: 5px 10px;">{{ $total }}</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</body>
</html>

 

Ось, власне, і все. Коли в адресному рядку будете вводити <your-host-name>/invoices/download, завантажуватиметься файл invoice.pdf

Успіхів!