PsySH (Tinker), MySQL - документація в консолі

PsySH (Tinker), MySQL - документація в консолі

Треба розуміти, що laravel/tinker є надбудовою PsySH - консолі розробника, інтерактивного дебаггера і REPL и PHP.  Як додати документацію, Ви можете знайти тут, але тим не менш розглянемо процес крок за кроком. 

Відразу уточню: передбачається, що працюємо під Ubuntu. Будемо відштовхуватися від того, що крім tinker, ми хочемо і безпосередньо використовувати PsySH, тому встановимо пакет глобально:

composer global require psy/psysh:@stable

 

Оскільки ми хочемо запускати psysh з будь-якої локації, переконаємося, що composer доданий в змінну PATH:

export PATH="~/.composer/vendor/bin:$PATH"

 

Останній крок - завантажуємо документацію php. Виконуємо:

mkdir -p ~/.local/share/psysh/

 

І потім:

wget -O ~/.local/share/psysh/php_manual.sqlite http://psysh.org/manual/en/php_manual.sqlite

 

Власне, все. Запускаємо консоль командою psysh, в результаті чого повинні побачити наступне:

$ psysh
Psy Shell v0.10.6 (PHP 8.0.3 — cli) by Justin Hileman
>>>

 

Фактично, нас цікавлять команди show та doc, для того ж, щоб побачити усі команди, вводимо help:

$ psysh
Psy Shell v0.10.6 (PHP 8.0.3 — cli) by Justin Hileman
>>> help
 help    Show a list of commands. Type `help [foo]` for information about [foo].   Aliases: ?           
 ls     List local, instance or class variables, methods and constants.       Aliases: dir          
 dump    Dump an object or primitive.                                        
 doc    Read the documentation for an object, class, constant, method or property.  Aliases: rtfm, man       
 show    Show the code for an object, class, constant, method or property.                      
 wtf    Show the backtrace of the most recent exception.               Aliases: last-exception, wtf? 
 whereami  Show where you are in the code.                                       
 throw-up  Throw an exception or error out of the Psy Shell.                              
 timeit   Profiles with a timer.                                           
 trace   Show the current call stack.                                        
 buffer   Show (or clear) the contents of the code input buffer.            Aliases: buf          
 clear   Clear the Psy Shell screen.                                         
 edit    Open an external editor. Afterwards, get produced code in input buffer.                   
 sudo    Evaluate PHP code, bypassing visibility restrictions.                            
 history  Show the Psy Shell history.                         Aliases: hist         
 exit    End the current session and return to caller.                Aliases: quit, q        
>>>

 

На дозвіллі рекомендую ознайомитися / поекспериментувати з усіма командами. А тепер, власне, те, заради чого ми все це робимо. Як бачите вище, команда show повинна показувати source code, але часто ця опція буде недоступною, проте дана команда підходить для того, щоб по-швидкому нагадати собі сигнатуру. Наприклад:

>>> show number_format
function number_format(float $num, int $decimals = 0, string $decimal_separator = '.', string $thousands_separator = ','): string
Source code unavailable
>>>

 

Використаємо команду doc:

>>> doc number_format
function number_format(float $num, int $decimals = 0, string $decimal_separator = '.', string $thousands_separator = ','): string

Description:
 Format a number with grouped thousands
 
 This function accepts either one, two, or four parameters (not three):
 
 If only one parameter is given, $number will be formatted without decimals, but with a comma (",")
 between every group of thousands.
 
 If two parameters are given, $number will be formatted with $decimals decimals with a dot (".") in
 front, and a comma (",") between every group of thousands.
 
 If all four parameters are given, $number will be formatted with $decimals decimals, $dec_point
 instead of a dot (".") before the decimals and $thousands_sep instead of a comma (",") between
 every group of thousands.

Param:
 float  $number     The number being formatted.
 int   $decimals    Sets the number of decimal points.
 string $dec_point   Sets the separator for the decimal point.
 string $thousands_sep Sets the thousands separator.

Return:
 string A formatted version of $number.

See Also:
  * money_format()
  * sprintf()
  * printf()
  * sscanf()

>>>

 

Зрозуміло, що документацію Laravel ми не зможемо подивитися в psysh. Для цього потрібно запустити php artisan tinker з кореня будь-якого laravel проекту. Повторюся: оскільки tinker є надбудовою над psysh, нам будуть доступні всі команди, так би мовити, батьківського REPL. При виконанні команди show для laravel класів, об'єктів, властивостей і методів, нам буде доступний вихідний код. наприклад: 

>>> show throw_unless
295:   /**
296:   * Throw the given exception unless the given condition is true.
297:   *
298:   * @param mixed $condition
299:   * @param \Throwable|string $exception
300:   * @param array ...$parameters
301:   * @return mixed
302:   *
303:   * @throws \Throwable
304:   */
305:   function throw_unless($condition, $exception = 'RuntimeException', ...$parameters)
306:   {
307:     if (! $condition) {
308:       if (is_string($exception) && class_exists($exception)) {
309:         $exception = new $exception(...$parameters);
310:       }
311: 
312:       throw is_string($exception) ? new RuntimeException($exception) : $exception;
313:     }
314: 
315:     return $condition;
316:   }

>>> 

 

...та команда doc:

>>> doc throw_unless
function throw_unless($condition, $exception = 'RuntimeException', $parameters = unknown)

Description:
 Throw the given exception unless the given condition is true.

Throws:
 \Throwable 

Param:
 mixed       $condition   
 \Throwable|string $exception   
 array       ...$parameters 

Return:
 mixed 
>>>

 

Увага: як Ви здогадуєтеся, документацію laravel можна дивитися і без інсталяції psysh і завантаження php-доків.

І невеликий бонус - як вивести документацію в консолі MySQL. Заходимо (скажімо ми в homestead):

$ mysql -u homestead -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
...
mysql>

 

Все, що потрібно - використовувати команду help + назва функції, типу даних і т.д.:

mysql> help concat_ws;
Name: 'CONCAT_WS'
Description:
Syntax:
CONCAT_WS(separator,str1,str2,...)

CONCAT_WS() stands for Concatenate With Separator and is a special form
of CONCAT(). The first argument is the separator for the rest of the
arguments. The separator is added between the strings to be
concatenated. The separator can be a string, as can the rest of the
arguments. If the separator is NULL, the result is NULL.

URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/string-functions.html

Examples:
mysql> SELECT CONCAT_WS(',','First name','Second name','Last Name');
    -> 'First name,Second name,Last Name'
mysql> SELECT CONCAT_WS(',','First name',NULL,'Last Name');
    -> 'First name,Last Name'

mysql>

 

або:

mysql> help mediumint;
Name: 'MEDIUMINT'
Description:
MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

A medium-sized integer. The signed range is -8388608 to 8388607. The
unsigned range is 0 to 16777215.

URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/numeric-type-syntax.html


mysql>

 

Що важливо, можна вивести список всього контенту, для якого можна подивитися довідкову інформацію (там багато чого крім типів даних та функцій): 

mysql> help contents;
You asked for help about help category: "Contents"
For more information, type 'help <item>', where <item> is one of the following
categories:
  Account Management
  Administration
  Compound Statements
  Contents
  Data Definition
  Data Manipulation
  Data Types
  Functions
  Geographic Features
  Help Metadata
  Language Structure
  Plugins
  Procedures
  Storage Engines
  Table Maintenance
  Transactions
  User-Defined Functions
  Utility

mysql>

 

На цьому на сьогодні все. Успіхів!