Реєстрація в Laravel з перевіркою email. Події і слухачі

Реєстрація в Laravel з перевіркою email. Події і слухачі

Як на мене, реєстрація «з коробки» в Laravel реалізовано добре, але є один нюанс - користувач може ввести неіснуючий email і це жодним чином не перевіряється. Пропоную трохи змінити процес реєстрації і заодно розглянути використання подій і слухачів.

Вважаю, найбільш поширеним варіантом верифікації email-у є відправка посилання активації облікового запису на вказану при реєстрації поштову скриньку. Але ж можна зробити і простіше - замість того, щоб відправляти посилання активації, відправити користувачеві згенерований тимчасовий пароль. Зрозуміло, що при цьому не треба вимагати введення пароля при реєстрації, але слід надати користувачеві можливість його зміни в особистому кабінеті.

Приступимо до реалізації цієї ідеї в Laravel 5.6. Перш за все, створимо контролери та вью аутентифікації, виконавши в консолі команду:

php artisan make:auth

 

Поля вводу і підтверждення пароля в форме реєстрації нам більше не потрібні, тому йдемо у файл resources/views/auth/register.blade.php та видаляємо їх, після чого форма буде виглядати так:

<form method="POST" action="{{ route('register') }}">
  @csrf

  <div class="form-group row">
    <label for="name" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">
      {{ __('Name') }}
    </label>

    <div class="col-md-6">
      <input 
        id="name" 
        type="text" 
        class="form-control{{ $errors->has('name') ? ' is-invalid' : '' }}" 
        name="name" 
        value="{{ old('name') }}" 
        required 
        autofocus
      >
      @if ($errors->has('name'))
        <span class="invalid-feedback">
          <strong>{{ $errors->first('name') }}</strong>
        </span>
      @endif
    </div>
  </div>

  <div class="form-group row">
    <label for="email" class="col-md-4 col-form-label text-md-right">
      {{ __('E-Mail Address') }}
    </label>

    <div class="col-md-6">
      <input 
        id="email" 
        type="email" 
        class="form-control{{ $errors->has('email') ? ' is-invalid' : '' }}" 
        name="email" 
        value="{{ old('email') }}" 
        required
      >
      @if ($errors->has('email'))
        <span class="invalid-feedback">
          <strong>{{ $errors->first('email') }}</strong>
        </span>
      @endif
    </div>
  </div>

  <div class="form-group row mb-0">
    <div class="col-md-6 offset-md-4">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">
        {{ __('Register') }}
      </button>
    </div>
  </div>
</form>

 

Окрім цього, в контролері реєстрації – app/Http/Controllers/Auth/RegisterController.php - слід видалити валідацію поля паролю і згенерувати випадковий пароль, який ми запишемо в додану нами ж властивість класу $generatedPassword. Пароль потрібно «запам'ятати» для того, щоб згодом відправити його користувачеві. Ну а хеш пароля збережемо в базі даних:

<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\User;
use Illuminate\Foundation\Auth\RegistersUsers;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;

class RegisterController extends Controller
{
  use RegistersUsers;

  protected $generatedPassword;

  protected $redirectTo = '/login';

  public function __construct()
  {
    $this->middleware('guest');
  }

  protected function validator(array $data)
  {
    return Validator::make($data, [
      'name' => 'required|string|max:255',
      'email' => 'required|string|email|max:255|unique:users'
    ]);
  }

  protected function create(array $data)
  {
    $this->password = str_random(8);

    return User::create([
      'name' => $data['name'],
      'email' => $data['email'],
      'password' => Hash::make($this->password),
    ]);
  }
}

 

Є ще один важливий момент - в Laravel відразу після реєстрації користувач авторизований, що не узгоджується з нашою ідеєю. Тому в RegisterController перезавантажимо метод registered() (цей метод визначений в трейті RegistersUsers), в якому пропишемо лог-аут та редирект на сторінку входу з повідомленням про відправлення листа з паролем:

protected function registered(Request $request, $user)
{
  $this->guard()->logout();

  return redirect($this->redirectPath())
    ->withSuccess('Thanks for registration! The password has been sent to your email.');
}

 

Відправкою пошти займемося пізніше, а поки створимо подію реєстрації, виконавши в консолі команду:

php artisan make:event Auth/UserRegistered

 

В результаті буде створено файл app/Events/Auth/UserRegistered.php. Відкриваємо його і редагуємо. Код повинен виглядати наступним чином:

<?php

namespace App\Events\Auth;

use Illuminate\Foundation\Events\Dispatchable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
use App\User;

class UserRegistered
{
  use Dispatchable, SerializesModels;

  public $user;

  public $password;

  public function __construct(User $user, $password)
  {
    $this->user = $user;
    $this->password = $password;
  }
}

 

Тобто в конструктор ми передаємо модель користувача і пароль, які запишемо у відповідні публічні властивості і пізніше будемо використовувати в слухачі для відправки пошти.

Наступний крок - створення слухача. Зробимо це за допомогою команди:

php artisan make:listener Auth/SendRegisterNotification --event=Auth/UserRegistered

 

Оскільки в слухачі нам знадобиться клас для відправки пошти, відразу ж створимо і його. При цьому згенеруємо markdown-шаблон для листа:

php artisan make:mail Auth/RegistrationEmail --markdown=emails.auth.registration

 

Відкриваємо створений на попередньому кроці слухач і прописуємо відправку пошти:

<?php

namespace App\Listeners\Auth;

use App\Events\Auth\UserRegistered;
use App\Mail\Auth\RegistrationEmail;
use Mail;

class SendRegisterNotification
{
  public function handle(UserRegistered $event)
  {
    Mail::to($event->user->email)->send(new RegistrationEmail($event->user, $event->password));
  }
}

 

Тепер треба зареєструвати слухач події, і, як каже документація, найкращим місцем для цього є провайдер сервісу подій (app/Providers/EventServiceProvider.php):

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\Event;
use Illuminate\Foundation\Support\Providers\EventServiceProvider as ServiceProvider;

class EventServiceProvider extends ServiceProvider
{
  protected $listen = [
    'App\Events\Auth\UserRegistered' => [
      'App\Listeners\Auth\SendRegisterNotification',
    ],
  ];

  public function boot()
  {
    parent::boot();
  }
}

 

Настала черга попрацювати з поштою. Заходимо у файл app/Mail/Auth/RegistrationEmail.php і вносимо необходні зміни. Якщо точніше - також передамо в конструктор модель користувача і пароль і знову запишемо їх в публічні властивості для того, щоб до них можна було звертатися в шаблоні листа. Крім цього, реалізуємо метод build(), в якому сконструюємо лист:

<?php

namespace App\Mail\Auth;

use App\User;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;
use Illuminate\Mail\Mailable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class RegistrationEmail extends Mailable
{
  use Queueable, SerializesModels;

  public $user;

  public $password;

  public function __construct(User $user, $password)
  {
    $this->user = $user;
    $this->password = $password;
  }

  public function build()
  {
    return $this->markdown('emails.auth.registration')
      ->subject(config('app.name') . ": Registration Notification")
      ->from(config('mail.from.address'));
  }
}

 

Що стосується шаблону листа, як ми і просили, Laravel створив файл registration.blade.php в директорії resources/emails/auth. Зрозуміло, в шаблоні можна розмістити що завгодно, я просто додам пару слів подяки за реєстрацію, вкажу згенерований пароль і додам кнопку для входу на сайт:

@component('mail::message')
# Welcome!

Thanks for signing up. This is the password we generated for you: **{{ $password }}**

You can change it in your profile.

@component('mail::button', ['url' => route('login')])
Login
@endcomponent

Thanks,<br>
{{ config('app.name') }}
@endcomponent

 

І останній крок - повернутися в контролер реєстрації і у методі registered() додати подію. Тепер код даного методу буде виглядати так:

protected function registered(Request $request, $user)
{
  event(new UserRegistered($user, $this->password));

  $this->guard()->logout();

  return redirect($this->redirectPath())
    ->withSuccess('Thanks for registration! The password has been sent to your email.');
}

 

Що ж, справу зроблено. Тепер кожен раз при реєстрації нового користувача йому на пошту буде відправлятися лист з паролем. І якщо хто-небудь вирішить вказати «лівий» email, він просто не зможе увійти на сайт для будь-яких дій. Ми ж в свою чергу знаємо, що поштові скриньки, скажімо так, - активних користувачів - реальні.

Треба розуміти, що представлений тут код, можна допрацювати на свій розсуд. Наприклад, ми не хочемо, щоб в базі залишалися дані про всіх тих, хто вказав неіснуючий email. В цьому випадку в таблицю користувачів можна додати поле activated, яке за замовчуванням дорівнюватиме false і змінювати його на true, тільки в разі, якщо користувач протягом доби змінить пароль. Якщо ж це не відбудеться - просто видаляти запис. Зрозуміло, крім пароля в лист також треба буде додати інформацію про те, що пароль буде дійсний протягом доби. Можна також в форму реєстрації додати капчу. Загалом, що стосується доопрацювання, все залежить від потреб - комусь потрібно одне, а кому-то інше.