Vue: як зробити кілька шаблонів в SPA

Vue: як зробити кілька шаблонів в SPA

Нерідкі ситуації, коли для різних сторінок сайту використовуються різні шаблони. Найпростіший приклад: один шаблон для сторінки авторизації і інший - для всього іншого. Розглянемо пару способів реалізації такого функціоналу в односторінкових додатках Vue.

Будемо виходити з того, що в нас вже є створений Vue-додаток за допомогою vue-cli (який містить vuex та vue-router). Якщо Ви не знаєте як це зробити, рекомендую ознайомитися з цією документацією, або передивитися це коротко відео. Для стилізації використаємо materialize-css. Тобто необхідно виконати команду:

npm install materialize-css

 

Спосіб 1 - vuex та метадані маршрутів

Насамперед в каталозі src створюємо підкаталог layouts, після чого структура проекту матиме приблизно такий вигляд:

Наступний крок - увійдемо в підкаталог і реалізуємо шаблон за замовчуванням і шаблон для входу в додаток.

Код AuthLayout.vue:

<template>
 <div class="auth-wrapper">
  <slot/>
 </div>
</template>

<script>
export default {}
</script>

<style lang="scss" scoped>
.auth-wrapper {
 width: 100%;
 height: 100vh;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 background-image: linear-gradient(to bottom right, #004d40, #00bfa5);
}
</style>

 

та DefaultLayout.vue:

<template>
 <div>
  <nav class="teal accent-4">
   <div class="nav-wrapper container">
    <router-link class="brand-logo" to="/">MultiLayouts</router-link>|
    <ul id="nav-mobile" class="right hide-on-med-and-down">
     <li>
      <router-link to="/">Home</router-link>|
     </li>
     <li>
      <router-link class="waves-effect grey darken-1 btn" to="/login">Sign in</router-link>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </nav>
  <div class="container">
   <slot/>
  </div>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'DefaultLayout'
}
</script>

<style lang="scss">
#nav {
 padding: 30px;
 a {
  font-weight: bold;
  color: #2c3e50;
  &.router-link-exact-active {
   color: #42b983;
  }
 }
}
</style>

 

Змінимо код App.vue, додавши динамічне перемикання компонентів. При цьому зробимо так - будемо використовувати шаблон, який вказаний у властивості meta.layout, якщо ж така властивість не вказана - нам потрібен шаблон за замовчуванням:

<template>
 <div id="app">
  <component :is="layout">
   <router-view/>
  </component>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 computed: {
  layout() {
   return this.$route.meta.layout || 'default-layout'
  }
 }
}
</script>

 

Також в каталозі views додамо пару найпростіших компонентів. Home.vue:

<template>
 <div class="home">
  <h1>Home page</h1>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'home',
 components: {
  HelloWorld
 }
}
</script>

 

і Login.vue з більш-менш простою формою:

<template>
 <div class="card auth-form">
  <div class="card-content">
   <div class="card-title">Sign in</div>
   <form action="#">
    <div class="input-field">
     <i class="material-icons prefix">email</i>
     <input id="email" type="email" class="validate">
     <label for="email">Email</label>
    </div>

    <div class="input-field">
     <i class="material-icons prefix">vpn_key</i>
     <input id="password" type="password" class="validate">
     <label for="password">Password</label>
    </div>

    <div class="btn-group">
     <router-link class="btn waves-effect waves-light grey" to="/">
      Back
      <i class="material-icons left">keyboard_backspace</i>
     </router-link>
     <button class="btn waves-effect waves-light" type="submit">
      Submit
      <i class="material-icons right">send</i>
     </button>
    </div>
   </form>
  </div>
 </div>
</template>

<script>
export default {}
</script>

<style lang="scss" scoped>
.auth-form {
 min-width: 400px;

 .input-field {
  margin-bottom: 2rem;
 }

 .card-title {
  margin-bottom: 2rem;
  text-align: center;
 }

 .btn-group {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
 }
}
</style>

 

Основа є. Тепер треба змусити це все працювати. Зберігати поточне значення шаблону будемо у Vuex. Код файлу store.js:

import Vue from 'vue'
import Vuex from 'vuex'

Vue.use(Vuex)

export default new Vuex.Store({
 state: {
  layout: 'default-layout'
 },
 mutations: {
  setLayout(state, payload) {
   state.layout = payload
  }
 },
 actions: {},
 getters: {
  layout(state) {
   return state.layout
  }
 }
})

 

Пропишемо маршрути (router.js):

import Vue from 'vue'
import Router from 'vue-router'

Vue.use(Router)

export default new Router({
 mode: 'history',
 base: process.env.BASE_URL,
 routes: [
  {
   path: '/',
   name: 'home',
   component: () => import('@/views/Home.vue')
  },
  {
   path: '/login',
   name: 'login',
   component: () => import('@/views/auth/Login.vue'),
   meta: {
    layout: 'auth-layout'
   }
  }
 ]
})

 

Та збираємо все в main.js:

import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
import router from './router'
import store from './store'

import 'materialize-css/dist/css/materialize.css'

import DefaultLayout from './layouts/DefaultLayout.vue'
import AuthLayout from './layouts/AuthLayout.vue'

Vue.component('default-layout', DefaultLayout)
Vue.component('auth-layout', AuthLayout)

Vue.config.productionTip = false

new Vue({
 router,
 store,
 render: h => h(App)
}).$mount('#app')

 

Готово!

 

Спосіб 2 - пакет vue-extend-layout

Треба зауважити, що струтура і файли будуть практично тими ж, що і раніше, за винятком того, що vuex для перемикання шаблонів не знадобиться. До пакету додається непогана документація, і, відверто кажучи, наступне буде лише її незначною варіацією. Отже, встановлюємо розширення:

npm install vue-extend-layout --save

 

Зосередимося на відмінностях. App.vue тепер виглядатиме ось так:

<template>
 <div id="app">
  <vue-extend-layouts/>
 </div>
</template>

<script>
import VueExtendLayouts from 'vue-extend-layout'

export default {
 name: 'App',
 components: { VueExtendLayouts }
}
</script>

 

І в шаблонах більше немає слотів (приведу код auth.vue):

<template>
 <div class="auth-wrapper">
  <router-view/>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'auth'
}
</script>

<style lang="scss" scoped>
.auth-wrapper {
 width: 100%;
 height: 100vh;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 background-image: linear-gradient(to bottom right, #004d40, #00bfa5);
}
</style>

 

Як вже говорилося, обійдемося без сховища. Що стосується роутів - властивість мета вказуємо для кожного з них (router.js):

import Vue from 'vue'
import Router from 'vue-router'

Vue.use(Router)

export default new Router({
 mode: 'history',
 base: process.env.BASE_URL,
 routes: [
  {
   path: '/',
   name: 'home',
   component: () => import('./views/Home'),
   meta: {
    layout: 'default'
   }
  },
  {
   path: '/login',
   name: 'login',
   component: () => import('./views/Login.vue'),
   meta: {
    layout: 'auth'
   }
  }
 ]
})

 

Сторінки-компоненти Home.vue і Login.vue нічим не відрізняються від описаних в попередньому варіанті, тому дублювати код не має сенсу. І наостанок main.js:

import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
import router from './router'

import 'materialize-css/dist/css/materialize.css'

Vue.config.productionTip = false

new Vue({
 router,
 render: h => h(App)
}).$mount('#app')

 

Ось, власне, і все. Успіхів!