React boilerplate

React boilerplate

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПОДРОБИЦІ ПРОЕКТУ

  • Мій особистий бойлерплейт для створення проектів на React
  • Конфігурації для development та production
  • React
  • Webpack
  • Sass, autoprefixer
  • Після того, як проект буде зібраний, у корні проекту з'явиться директорія public у якій знайдете файл index.html та піддиректорії js, css та images з відповідними файлами

Usage

  • Клонуйте чи завантажте репозиторій
  • Увійдіть у директорію проекту та інсталюйте залежності командою npm install
  • Щоб запустити проект у режимі розробки, виконайте команду npm run start
  • Щоб зібрати проект, виконайте команду npm run build